Przeszczep włosów metodą DHI – AmberHairClinic

Przeszczep włosów metodą DHI

W przeciwieństwie do FUE, podczas przeszczepu metodą DHI, tworzenie miejsca i implantacja przeszczepu wykonywane są jednocześnie, tzn. ekstrakcja i implantacja są połączone jako część jedno- lub dwuetapowego procesu, osadzając wyekstrahowane mieszki włosowe bezpośrednio w miejscach pobrania, bez potrzeby tworzenia nacięć kanałowych w obszarze dawczym, poprzez wykorzystanie pióra implantatora (Choi), które posiada wydrążoną igłę połączoną z wanienką i urządzeniem tłoczącym. Dlatego procedura DHI jest również określana jako metoda Choi.

Procedura metody DHI

Krok 1

Podczas zabiegu przeszczepu włosów przeprowadzanego za pomocą implantu Choi, lekarz specjalista/chirurg lub technicy przenoszą pobrane przeszczepy do pióra implantu.

Krok 2

Graft jest delikatnie wprowadzany do wydrążonej igły, która umieszczona jest na końcu pióra implantatora, a następnie ponownie przekazana lekarzowi specjaliście.

Krok 3

Następnie igła jest wprowadzana pod kątem 40-45 stopni w skórę głowy przez chirurga, gdzie wykonane jest miejsce nacięcia i przez naciśnięcie tłoka implantowany jest graft.

Krok 4

Podczas zabiegu zwykle używa się jednocześnie od 2 do 6 implantów Choi i około 15-16 igieł. Urządzenie występuje w różnych rozmiarach igieł, które dopasowuje się do rozmiaru mieszków włosowych.

Metoda Choi ma oczywiście swoje zalety, jak również wady w stosunku do techniki FUE.

Eksperci wskazali następujące zalety metody DHI:

  • skrócony jest czas, w czasie którego pobrane grafty pozostają poza organizmem, co zapewnia silniejsze i zdrowsze umieszczenie przeszczepów
  • wskaźniki przeżycia mieszków włosowych są na odpowiednio wysokim poziomie
  • zmniejszone krwawienie podczas tworzenia obszaru biorczego
  • zmniejszona trauma podczas przenoszenia przeszczepu, co prowadzi do mniejszego uszkodzenia dopływu krwi do wszczepionego obszaru.
  • szybka regeneracja w fazie pooperacyjnej, pacjent może szybciej powrócić do swoich normalnych zajęć.
  • miejsce biorcze nie musi być golone, ponieważ jest to bardziej procedura, która na to pozwala

Wadami procedury DHI w porównaniu do FUE są:

  • wyspecjalizowanie się w korzystaniu z tej techniki wymaga od lekarza i członków personelu długiego okresu szkolenia
  • jest to na ogół bardziej kosztowna procedura w porównaniu do innych metod przeszczepu włosów
  • metoda wymaga od personelu więcej uwagi i dokładności
  • ze względu na fakt ograniczenia dostępu do obszaru operacyjnego, technika ta może wywoływać stres operatora, który z kolei może prowadzić do niedokładności oraz powodować pewne uszkodzenia podczas obsługi przeszczepów

Wyślij nam swoje zdjęcia
i sprawdź czy kwalifikujesz się do zabiegu